We are the provider of the healthy, Non-GMO PAGASA and PAGPAPALA corn seeds in Cauayan City, Isabela.

IsaacSeed Philippines Inc. is one of the Philippines’ provider of high-quality corn, rice and vegetable seeds. Current product lines are different varieties of Non-GMO hybrid corn: PAGASA and PAGPAPALA. We are your guide to maximizing your corn farm area with HectareMAX. 100,000 plants per hectare! Attain yields equivalent to 1.5 hectares in just 1 hectare.

HectareMax Technology

HectareMax Technology is a Non-GMO hybrid corn seeds that were developed through research by ProFarm Seed India Pvt. Ltd. Through this technology a farmer can plant 100,000 – 110,000 of corn seeds per hectare and have a potential yield of 14 – 16 MT per hectare.

Our Partner: ProFarm Seed India Pvt. Ltd.

ProFarm Seed is a research and technology partner of IsaacSeed responsible for developing high-quality, high-yielding seeds for food and feed purposes.

Using the most advanced technology available, and through years of research, experience and dedication, ProFarm has developed PAGASA and PAGPAPALA.

Wastong Pamamaraan sa Pagpapalaki at Pag-aalaga ng Isaac Non-GMO Hybrid Corn Seed

1. Land Preparation

Pagbubungkal ng lupa gamit ang mga makinarya gaya ng traktura, rotavator, trailing harrow, baka at kalabaw para makapagbungkal. Mahalaga ang preparasyon ng lupa na dapat maisagawa ng 2-3 beses na pasada bago magtanim. Mas mainam na magawa ito 7 araw bago magtanim upang makuha ang tamang textura ng lupa at sabay-sabay na sibol ng buto.

2. Furrow Setting (Paggawa ng Guhit o Tudling/Pagtutudling)

Pagkatapos ng land preparation, ito ay isinasagawa isang araw bago magtanim. Traktura o kalabaw ang ginagamit na taga-tudling na may hila-hilang furrow setter na may sukat na 50-60 cm ang pagitan ng bawat tudling.

3. Basal Fertilization (Pag-aabono)

Gamit ang abono na 14-14-14, mag-basal ng 5 bag sa kada isang ektarya. Pwede itong gawin sabay sa pagtatanim. Mahalaga ang basal upang sa early stage ng mais ay may available na siyang nutrisyon na makukuha at naka-abang para maiwasan ang pagka-stress nya habang lumalaki.

4. Planting (Pagtatanim)

Sa pagtatanim, dapat makuha ang tamang distansya o agwat o hill-to-hill spacing na ating tinatawag. Pwede kang gumamit ng 17-20 cm na hill spacing. Pinakaimportante ang planting na dapat hindi magkamali dahil dito nakasalalay ang ani ng magsasaka at kita na naaayon sa ating rekomendasyong populasyon sa isang ektarya.

Inirerekomendang ang moisture ng lupa ay nasa 80%, at gumamit ng Hand Jabber o Hand Dribble sa pagtatanim. Ang lalim ng binhi sa lupa ay 3-4cm. Maaring gumamit ng HectareMAX para magka-ani ng katumbas sa isa’t kalahating ektarya para sa isang ektaryang taniman.

5. Atrazine Application (Pre-Emergence Herbicide)

Gamit ang Atrazine, magspray bago o pagkatapos magtanim na may sapat na moisture ang lupa. Ulitin ang pag spray sa ika-3 o ika-7 gulang na mais. Mahalaga ang herbicide control na ito na nasa timing upang maunahan ang paglaki ng damo. Tandaang gumamit ng Atrazine at hindi Glyphosate. Atrazine Dosage: 1kg/ha or 150grams/16L mula 0-3 DAP at 12-15 DAP (Days After Planting).

6. Side Dressing (Pag-aapply ng Pataba)

Sa ika-12 hanggang ika-15 araw ng mais ay dapat maka-apply ng pataba. At sa susunod na 25-28 gulang ng mais, ilagay na lahat ng pataba na kailangan upang makapagdevelop na sya ng magandang bunga at maraming kernel rows. Dapat maging balanse ang nutrisyon upang maiwasan ang pag atake ng anumang insekto at mga fungus.

7. Irrigation (Pagpapatubig)

Pagkatapos mag-abono, dapat masundan kaagad ng tubig upang makain ng mais ang mga inapply na mga pataba para makapagdevelop siya kaagad ng maganda at malalaking bunga at butil.

Sa pagpapatubig ay may dalawa tayong pamamaraan:

  • Paggamit ng PCV hose o direct furrow irrigation.
  • Paggawa ng mga in-field canals o flooding irrigation. Siguraduhin natin na may sapat na pagkukunan ng tubig hanggang sa matapos ang season ng maisan.

8. Insecticide & Pesticide Application

Sa ika-15 hanggang ika-18 gulang ng ating mais ay kailangang makapag-spray tayo ng pinaghalong insecticide at fungicide para maiwasan ang maagang pag-atake ng mga hoppers, mga uod at iba pang mga leaf disease na pwede pang umatake sa ating maisan.

Prevathon Insect Control Dosage: 10 Tank Loads/Ha o 10ml/16L. Ulitin ito sa loob ng 10 araw o kaya hanggang 15 araw at magspray ng 3-4 na beses bago mamulaklak.

Our Farm

Today, IsaacSeed is operating in Luzon and will soon be the provider of healthy rice and vegetables seeds in Visayas and Mindanao so that every farmer in this nation can proudly claim they have succeeded in farming.

Learn more by leaving your contact information.

IsaacSeed Philippines Inc. Mas Maraming Tanim. Mas Maraming Ani. I Succeed.

Buy Isaac seeds to maximize your harvest and income.