Entry Procedure:

1. Mag-fill-up ng registration form na libreng makukuha mula sa mga Official Isaac Seeds Representatives. Forms must be submitted and received by 4pm sa IsaacSeed Phils. Inc. Office sa Cauayan, Isabela.

2. One form per hectare. Sa mga gustong sumali ngunit kalahating ektaryang bukid lamang ang pag-aari, kailangan ninyong maghanap ng katabing bukid. Kailangang compact o magkadikit ang mga ito at may sukat na kalahating ektarya din upang mabuo ang isang ektarya at maging qualified entry sa contest. Mamili kung sino sa dalawa ang magiging representative para sa gaganaping contest.

3. Sukatin ang 1ha na lupa at lagyan ng IsaacSeed HectareMax100 merchandising na ibibigay sa farmer pagka-deliver ng IsaacSeed Hybrid Corn Seed.

a.Isang araw bago magtanim at pagkatapos magtanim, ang farmer ay kailangang tumawag or mag-text sa IsaacSeed representative sa inyong lugar. Ang farmer na kalahok at ang IsaacSeed representative ay lalagdaan ang registered form at lalagyan ng official stamp ang Plant Schedule na may petsa at oras nagsimula ang pagtanim.

Kung walang impormasyon sa schedule ng pagtatanim, hindi kumpleto ang registrationay madidiskwalipika ang nasabing kalahok sa HectareMAX100K Challenge.

 4. Standard (tamang) Planting density

a.  Para sa ROLLING LAND:minimum 90,000 plants/ha

b.Para sa FLAT LAND: minimum 95,000 plants/ha

RECOMMENDED Planting distance para sa HectareMAX100k:

a.  Para sa ROLLING LAND: 55cm x 20cm

b. Para sa FLAT LAND: 50cm x 20cm 

5. Population Certification – Tumawag sa IsaacSeed representative pagkatapos ng 15 DAP upang magsagawa ng random population sampling at makasiguro na nakasunod sa IsaacSeed HectareMAX100K population plants/ha. Kapag hindi umabot ang population sa minimum na 90,000 plants para sa ROLLING LAND at 95,000 plants para sa FLAT LAND, magigigng diskwalipikado ang naturang kalahok. 

6. Maaring gamitin ng farmer ang rekomendasyon ng IsaacSeed Philippines Inc. Corn Planting Farm protocols or maaring gamitin ang kanyang sariling paraan o “technics/management practice sa pagtatanim. 

PAALALA: Huwag gumamit ng Glyphosate. Natural Crop Solutions ang rekomendasyon dahil ang IsaacSeed ay Non-GMO Hybrid Corn Seed.

7. Pagdating ng ika-120 araw ng inyong tanim, kailangan na itong anihin. Ang IsaacSeed representative ay magsasagawa ng mga sumusunod: 

a. 10 x10 meters sampling point – ang farmer ang pipili ng pinaka magandang lugar.

b. Aanihin ng magsasaka ang sampling point area at ilalagay sa sako ang mga mais. Ang sako ay lalagyan ng tanda ng IsaacSeed representative at pagkatapos
ay dadalhin sa nakatalagang weighing center sa inyong lugar.

c. “Pusiin”(shelling) ang mais at pagkatapos ay timbangin.

d. Ang Isaacseed representative at ang registered farmer na sumali sa Isaacseed HECTAREMAX100K ay lalagdaan ang final harvest weight, petsa, at oras natapos ang pag-ani

PAALALA: Kung umulan, magpalipas ng dalawang(2) araw bago mag harvest.

WHO ARE QUALIFIED TO JOIN?

HectareMax100k Challenge Prizes

1.Category 1 – ROLLING LAND

2. Category 2 – FLAT LAND: 

 

3. Announcement of Winners:

4. Claiming of Prizes:

Location: Maison Hotel, Cauayan, isabela
Date: 4th week of April 2021