ANNOUNCEMENT OF WINNERS:

April 30, 2021 (to be confirmed)

Entry Procedure:

Kung walang impormasyon sa schedule ng pagtatanim, hindi kumpleto ang registration at madidiskwalipika ang nasabing kalahok sa HectareMAX100K Challenge.

RECOMMENDED planting distance para sa HectareMAX100k:

PAALALA: Huwag gumamit ng Glyphosate. Natural Crop Solutions ang rekomendasyon dahil ang IsaacSeed ay Non-GMO Hybrid Corn Seed.

PAALALA : Kung umulan, magpalipas ng dalawang (2) araw bago mag-harvest